Kwaliteitscertificering

Kwaliteitscertificering

Kwaliteitscertificering voor de ABS-keten

Met trots kunnen wij melden dat ABS Autoherstel per 1 januari 2015 ketenbreed is gecertificeerd op de kwaliteitsnormen ISO 9001, ISO 14001, Duurzaam Repareren en de MVO Prestatieladder. Hiermee zijn wij de eerste schadeherstelketen in Nederland die op deze uitgebreide wijze kwaliteit borgt. ABS Autoherstel is trots op de certificering van de gehele keten. Hiermee borgen wij de beste kwaliteit en veiligheid voor u. Ook werken wij op milieuvriendelijke wijze, met milieuvriendelijke producten.

Het onafhankelijke instituut Kiwa heeft in 2014 steekproefsgewijs audits uitgevoerd bij vestigingen en het Service Center van ABS Autoherstel. Ook nu de ketenbrede certificering een feit is, blijft ABS Autoherstel niet stilzitten; het Service Center voert doorlopend audits uit bij alle vestigingen. De Kiwa blijft ook jaarlijks steekproefsgewijs audits uitvoeren.

ABS Autoherstel, inclusief de 79 vestigingen, heeft zich volgens de volgende standaarden gecertificeerd:

• ISO 9001 – kwaliteit

ABS Autoherstel heeft als keten een ISO 9001 certificaat. ABS Autoherstel heeft daarvoor een kwaliteitssysteem ingericht. Al onze werkprocessen hebben wij best-of-class ingericht. Daarnaast blijven wij onze processen steeds evalueren en verbeteren, zodat wij de service die wij u leveren voortdurend verbeteren. Ons kwaliteitssysteem zorgt er ook voor dat de schade volgens de actuele richtlijnen wordt hersteld en de veiligheid van uw auto gegarandeerd wordt.

• ISO 14.001 – milieubeheer

ABS Autoherstel heeft aantoonbaar aandacht voor het milieu. Ons milieubeheer is daarom gecertificeerd volgens ISO 14.001. Dit systeem zorgt ervoor dat wij duidelijke processen hebben om milieuschade te voorkomen en eventuele calamiteiten direct op te lossen. Het systeem zorgt er ook voor dat we continu leren en continu verbeteringen aanbrengen om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. Onze doelstelling daarbij is om een minimale impact op het milieu te hebben.

• MVO prestatieladder

ABS Autoherstel heeft haar MVO beleid ingericht volgens de principes van de MVO prestatieladder. De MVO prestatieladder richt zich op de aandachtgebieden People, Planet en Profit.

 • Duurzaam repareren

De stichting Duurzaam Repareren heeft als missie het zichtbaar maken van autobedrijven die na objectieve weging als “milieuvriendelijk’ kunnen worden geduid. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het milieuvriendelijk repareren en onderhouden, in de meest brede zin, van motorvoertuigen